เลือกของเล่นยังไง ให้ลูกมีพัฒนาการที่ฉลาดเฉลียว

ของเล่นเสริมพัฒนาการ ราคาส่ง

เชื่อว่าพ่อแม่ทุกคนต้องการอยากจะให้ลูกเป็นเด็กฉลาดทั้งสิ้น ซึ่งการที่เด็กจะเป็นคนฉลาดได้นั้น นอกจากจะเกิดจากพรสวรรค์ส่วนตัวของเด็กแล้ว ยังต้องขึ้นอยู่กับการฝึกฝนและส่งเสริมเด็กด้วย ซึ่งวิธีการส่งเสริมให้เด็กได้เป็นคนที่ฉลาดก็คือ การให้ลูกได้เล่น ของเล่นเสริมพัฒนาการ ราคาส่ง ตามเกณฑ์อายุของตัวเอง นอกเหนือจากการเรียนรู้ในห้องเรียน 

ฉะนั้นเราจะมาดูก่อนว่า วิธีการส่งเสริมให้เด็กเป็นคนที่ฉลาดเฉลียวตามวัยอย่างเหมาะสม มีการส่งเสริมอย่างไร และการเลือกของเล่นให้กับเด็กแต่ละวัย ควรจะเลือกอย่างไร  

ของเล่นเสริมพัฒนาการเด็กในแต่ละวัย 

1.เด็กวัยแรกเกิด-6 เดือน 

เด็กที่เพิ่งคลอด การเสริมพัฒนาการของเด็กในวัยนี้จะเน้นไปในส่วนของการเสริมพัฒนาการด้านการรับรู้ของเด็กก่อน นั่นก็คือส่งเสริมพัฒนาการด้านประทาททั้ง 5 ของเด็ก เช่น การมองเห็น การได้ยิน ของเล่นที่เหมาะสมกับเด็กในวัยนี้จะเน้นไปในส่วนของเล่นที่เคลื่อนไหวไปมาได้ หรือมีเสียงขณะที่เล่น อย่างเช่นโมบายแขวน ที่เป็นรูปสัตว์ต่างๆ เป็นต้น 

ของเล่นเสริมพัฒนาการ ราคาส่ง

2.เด็กวัย 6-12  เดือน 

เด็กในวัยนี้จะเริ่มขยับร่างกายบ้างแล้ว และมีพัฒนาการทางด้านร่างกายที่ดีขึ้น ฉะนั้นวิธีการเสริมพัฒนการของเด็กในวัยนี้ก็คือ การให้เด็กได้เริ่มจับสิ่งของต่างๆ เพื่อเป็นการขยับกล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กให้แข็งแรงกว่าเดิม โดยของเล่นที่ควรเลือกให้กับเด็กในวัยนี้ ควรจะเป็นของเล่นที่มีลักษณะนิ่ม เป็นรูปทรงที่พอดีกับมือของเด็ก อย่างเช่นลูกบอลยาง เป็นต้น ที่สามารถบีบเล่นได้ 

3.เด็กวัย 1-3 ขวบ 

เด็กในวัยนี้จะเริ่มเดินได้เองบ้างแล้ว ฉะนั้น ของเล่นเสริมพัฒนาการ ราคาส่ง ที่เหมาะกับเด็กในวัยนี้คือ ของเล่นที่ทำให้เด็กมีการเคลื่อนไหวร่างกาย เช่น รถลากจูง รถจักรยานสามล้อ รวมถึงของเล่นที่เกี่ยวกับการเรียนรู้ด้านสติปัญญา เช่น ของเล่นบทบาทสมมติ ที่จะช่วยให้เด็กได้รู้จักความชอบของตัวเอง และเข้าใจเกี่ยวกับหน้าที่การงานของผู้ใหญ่ 

4.เด็กวัย 4-6 ขวบ 

เด็กในวัยนี้จะเป็นช่วงที่กล้ามเนื้อมีคามแข็งแรงมากขึ้น ฉะนั้นของเนที่เหมาะสมกับเด็กในวัยนี้ควรจะเป็นของเล่นที่เน้นการออกแรง อย่างเช่นการเล่นกีฬา การปั่นจักรยาน เป็นต้น ซึ่งจะช่วยให้เด็กมีร่างกายที่แข็งแรงมากขึ้น นอกจากนี้ของเล่นที่ช่วยเสริมสร้างสติปัญญาที่เหมาะสมกับเด็กในวัยนี้คือ การวาดภาพ การปั้นน้ำมัน ที่จะช่วยให้เด็กได้ใช้จินตนาการอย่างเต็มที่  

5.เด็กวัย 6-9 ขวบ 

เด็กในช่วงนี้จะเป็นช่วงที่กล้ามเนื้อของเด็กมีความสมบูรณ์ที่สุด และเป็นช่วงที่เด็กสามารถเข้าใจสิ่งต่างๆ ได้มากขึ้น คิดอะไรได้ซับซ้อนเป็นเหตุเป็นผลมากขึ้น เพราะฉะนั้นของเล่นที่เหมาะกับเด็กในวัยนี้คือ การให้เด็กได้เล่นในสิ่งที่ชอบ เช่นน กีฬาที่ชอบ ดนตรีที่ชอบ เป็นต้น และเน้นเป็นของเล่นแนวส่งเสริมด้านจินตนาการเป็นหลัก 

ทั้งหมดนี้ก็เป็นตัวอย่างของ ของเล่นเสริมพัฒนาการ ราคาส่ง ที่เหมาะกับเด็กในแต่ละวัย ดังนั้นหากคุณแม่ท่านใดต้องการอยากจะให้เด็กเป็นคนฉลาดเฉลียว ควรจะส่งเสริมพัฒนาการให้เด็กอย่างเหมาะสม ตคามที่ได้แนะนำไปข้างต้น 

Comments are closed.